Условия за ползване

Условия за ползване

Настоящият документ съдържа Общите условия за използване на предоставените от ТеРИГ ЕООД услуги на потребителите в онлайн магазина terig.eu  и урежда отношенията между ТеРИГ ЕООД и потребителите.

Наименование на фирмата ТеРИГ ЕООД

ТеРИГ ЕООД – седалище и адрес на управлениe: София жк.Овча купел 1 бл.508 вх Д ап 141 ЕИК 202880811

Адрес на магазин terig.eu – гр.София, жк.Овча купел1 бул. Монтевидео търговски център „Овча Купел“ ет.2 маг.45

Следните правила и условия следва да се спазват от всички потребители на terig.eu. Моля ако не пиремате тези правила и условия не ползвайте услугите на сайта.

Следните правила, съдържащи се на тази страница са задължителни за всички посетители на уебсайта на Terig  (terig.eu.), накратко наричан по-долу Уебсайтът.
С използването на Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате да спазвате тези правила и норми. Те могат да бъдат актуализирани с течение на времето и публикувани тук без предварително известие до Вас. Желателно е да ги преглеждате периодично.

Съдържание на Уебсайта и информация за авторските права
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, разпространявате, продавате, препродавате или използвате за някакви търговски цели на съдържанието на Уебсайта.
Вие се съгласявате да не се намесвате и да не нарушавате услугите на Уебсайта, системите за сигурност или съдържанието му.
Моля, уверете се, че преди направата на поръчка, че сте проверили спецификациите и съвместимостта на продуктите, които поръчвате, като посетите сайта на производителя.

Администраторите на Terig  (terig.eu), постоянно работят по поддържането на точността на информацията, публикувана тук. Въпреки това, Уебсайтът не гарантира, че продуктовото описание или друго съдържание на този Уебсайт е точно, пълно, надеждно, актуално, или без грешки. Моля, имайте предвид, че фотографиите са предвидени за информационни цели и че те могат да показват някои пособия към продуктите, които могат да не са включени в стандартния пакет за продажба и може да не са в точно размерно съотнушение. Всички изображения са примерни.

Вашият профили
Използване на Уебсайт или някои раздели на Уебсайта изискват създаването на потребителски профил. Ако използвате този Уебсайт, сте отговорни за поддържането на поверителността на вашия профил и парола, за ограничаване на достъпа до Вашия компютър, и сте съгласни да поемете отговорност за всички действия, които се случат с профила и паролата Ви. Ако имате подозрения, че е нарушена сигурността на Вашия потребителски профил, моля, уведомете администратора на Уебсайта възможно най-скоро. Terig  (terig.eu) не носи отговорност за никакви вреди, които могат да възникнат от неоторизирано ползване на Вашия потребителски профил.

Ограничена отговорност
Уебсайтът и фирмата, която го администрира, в никакъв случай няма да носят отговорност към ничия страна по каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, наказателни вреди от използването на този Уебсайт или от използването на хипервръзки към други сайтове, включително, но без ограничение за загуби, разходи за подмяна, прекъсвания на работа, загуба на данни или щети, произтичащи от използването на или доверяването на настоящата информация.

Наличност на Уебсайта
Terig  (terig.eu) си запазва правото да прекрати, промени, да спре или премахне временно или постоянно, всеки аспект на Уебсайта, включително всички функции на Уебсайта, по всяко време и без предизвестие. Вие се съгласявате, че Terig (terig.eu) не носи отговорност към Вас или към трета страна за никоя изменение, спиране или прекратяване в Уебсайта (или на части от него).

Обслужване на клиенти
Запазваме си правото да не обслужваме клиенти, за които подозираме, че са попълнили невярна и неточна лична и контактна информация.
Запазваме си правото да изтриваме клиентски профили, които очевидно са попълнили неточна и невярна информация за себе си, адреса си, адреса за доставка или начините за контакт.
Запазваме си правото да не изпълняваме поръчки към потребители, които системно отказват поръчки.

Информираност преди поръчка
Нашите потребители имат право да знаят всички данни за продукта преди да направят покупка. Ние се стараем да публикуваме цялата информация за всеки наш продукт, за да можете да направите информиран избор.
Все пак, ако сме пропуснали да спомене информация за конкретен продукт или желаете да направите запитване относно негова характеристика, опции, материали, поддръжка, аксесоари или допълнителни пособия, моля, не се колебайте да ни пишете, за да Ви дадем възможно най-точен отговор, според нашата информираност.

Кои лица могат да правят поръчки
Закупуването на продукти чрез сайта ни може да се извършва единствено от лица над 18-годишна възраст. Лица ненаършили пълнолетие или поставени под запрещение нямат право да извършват покупки.

Родителски и настойнически контрол
Въпреки че сайтът забранява използването му от лица под 18 години или поставени под запрещение, е възможно такива лица да правят поръчки и плащания, давайки невярна или неточна информация за себе си. В такива случаи Уебсайтът не е отговорен за действията на малолетните и непълнолетните лица и тези, поставени под запрещение, а отговорността е единствено на техните настойници и родители. Уебсайтът съветва родителите и настойниците да предприемат необходимите действия, ако не желаят да бъдат отговорни за поръчаните и/или платена продукти от сайта.

Връщане на продукти
Според закона за защита на потребителите нашите клиенти имат право да заявят връщане на закупените от нас продукти (без да се задължават с някакви компенсации) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние  без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок,  от датата на доставката на продукта и да поиска парите си обратно. Парите за закупения продукт ще бъдат върнати по банковата сметка на клиента или наложен платеж при връщането на продукта в рамките на 14 дни след искането за връщане на продукта. За да се направи валидно искане за връщане на продукт, нашите клиенти трябва да предоставят фактурата, касовия бон и гаранционната карта (ако има такива), издадени с покупката. Клиентът трябва да е запазил всичко качества, дизайн и функционалности на продукта през периода непокътнати и в добър търговски вид. Опаковката на продукта трябва да бъде върната също.
За направите заявка за връщане на продукт, моля, изпратете ни електронно съобщение на адрес terig_rig@abv.bg , като попълните приложения формуляр и в съобщението изявите желание за връщане на стоката, посочите номера и датата на поръчка, и името на продукта, който желаете да върнете, Вашето име и данни за контакт (телефонен номер).https://docs.google.com/document/d/10b3Yy3VOtO6Y4mQNo2tUHcitavW1DPttC251xWTIyGg/edit 

ТеРИГ ЕООД възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки, като Потребителят няма право да изисква възстановяване на сумите за евентуални куриерски услуги за доставка и връщане.

Случаи в които клиента няма право на връщане на продуктите и отказ от договора:Чл. 57. (Отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на
потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:
ал.1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като
договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

ал.3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

Рекламации
В случай, че получите от нас продукт, който не отговаря на Вашите нужди и очаквания (целта на Вашата покупка) поради лошото си качество, можете да упражните правото си на рекламация

Предявяване на рекламация Правото да предявим рекламация произтича от законовата и евентуално от търговската гаранция, с която е защитена покупката на потребителска стока.

Рекламацията е изявление до търговеца, че купената стока не съответства на договора за продажба и на основание гаранцията, с която е защитена (законова или търговска – изборът е наш! Обикновено черпим права от тази, която ни осигурява по-благоприятните условия), претендираме за:
  • Възстановяване на платената сума
  • Заменяне на стоката с друга
  • Отбив от цената
  • Безплатно извършване на ремонт

 Можете да изпратите заявка за рекламация до следния имейл адрес: terig_rig@abv.bg като попълните формуляра за връщане на продукти от нашия сайт.

Всяко искане за рекламация трябва да съдържа следната информация: име на продукта, номер на продукта, описание на дефекта, телефонен номер и информация за обратна връзка с Вас. След получаване на искането за рекламация, ние ще се свържем с Вас за уточняване на подробностите по рекламацията.  Ние запазваме правото си да не обслужим рекламацията, ако клиентът не докаже, че продуктът е закупен от нас и дефектът е по наша вина.

Фирма ТеРИГ ЕООД предоставя на всичките си клиенти пазаруващи от сайта terig.eu преди да заплатят пратката да се възползват от правото си на преглед на продуктите които са поръчали.

Изпълнителят не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от поръчващия, а именно: некачествена щампа в следствие на некачествена картинка, предоставена от поръчващия; неприемлив външен вид на продукта, в следствие на чисто естетически несъответствия, произхождащи от проекта, предоставен от поръчващия.

Цени и валута
Според българското законодателство в България може да се използват само български лева за плащания. Плащанията за всички продажби през сайта, независимо от начина на плащане, се извършват само в националната валута. Цените са обявени в българската национална валута, но е възможно да бъдат показвани и в други валути, с цел улеснение на чуждестранните ни клиенти. Цените на сайта са крайни (с включен ДДС и всички други приложими данъци).

Продажба на продукти в страни със забрана за използване или закупуване им
Уебсайтът не поема отговорност за продукти, закупени от потребителите, които са в страна, която забранява продажбата или употребата на тези продукти. Преди да закупите даден продукт или ако имате съмнения, че е възможно да име забрана за закупуването или използването му в страната, в която се намирате, моля, консултирайте се с местните власти.

Контролен орган

Нашата дейност се контролира от:

 КЗЛД:  – Уебсайт: https://www.cpdp.bg/  – тел: 02/91-53-518 – email: kzld@cpdp.bg – адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Комисията за Защита на Потребителите – КЗП.https://kzp.bg/

Електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС)  Платформа за онлайн решаване на спорове

Информация за органите за АРС :Министърът на икономиката в качеството си на компетентен орган за признаване на органите за алтернативно решаване на спорове /АРС/е одобрил Списък на органите, признати за органи за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България.

Списък на всички органи за алтернативно решаване на спорове, нотифицирани от държавите-членки е достъпен на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия на следния линк:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Ако имате въпроси относно нашите Условия за ползване, моля, свържете се с нас чрез специалната форма за контакт или на адрес terig_rig@abv.bg

0
0